فرم آزمون ميان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تاریخ بروز رسانی 11/09/91 ساعت 23:00

نام استاد

نام درس آزمون

تاريخ آزمون

ساعت آزمون

ملاحظات

احمد کشیرنوکنده

مبانی روش تحقیق

24/9

ــ

تا پایان فصل 5

احمد کشیرنوکنده

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

24/9

ــ

تا پایان درس 5

احمد کشیرنوکنده

زبان تخصصی 2 حسابداری

15/9

ــ

تا پایان درس 3

احمد کشیرنوکنده

حقوق تجارت

29/9

ــ

تا پایان صفحه 132

احمد کشیرنوکنده

تجارت بین الملل

24/9

ــ

تا پایان صفحه 136

احمد کشیرنوکنده

زبان تخصصی 1 بازرگانی

12/8

ــ

تا پایان درس 2

احمد کشیرنوکنده

زبان تخصصی 1 دولتی

22/9

ــ

تا پایان درس 2

احمدی لیوانی

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل

15/9

17-15

از صفحه 51 تا 155

اسما حشامی

فلسفه آموزش و پرورش

19/9

15-13

فصل 3و2و1

اسمائیل نامور

حقوق جزای اختصاصی

26/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 112

اسمائیل نامور

حقوق مدنی 6

28/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 98

اسمائیل نامور

حقوق مدنی 7

28/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 153

اسمائیل نامور

حقوق مدنی 5

26/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 200

اسمائیل نامور

حقوق مدنی 4

17/9/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 161

اسمائیل نامور

حقوق اداری 1

10/9/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 121

اسمائیل نامور

حقوق بیمه

26/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 120

اسمائیل نامور

آیین دادرسی مدنی 2

19/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 90

امیرحسین ریاحی

حقوق اداری

22/9

15/13

صفحه 1 تا صفحه 20

اوكتاي يمرعلي

حسابداري دولتي

22/8/91

30/8صبح

5فصل اول

اوكتاي يمرعلي

حسابداري صنعتي(3)

22/8/91

50/13

تمام جلد اول

ایازی

ادبیات کودکان و نوجوان

14/9

14-12

ـــــ

آذرمیدخت ملاحی

مبانی علم اقتصاد

16/8

12-10

7 فصل اول

آذرمیدخت ملاحی

پول و ارز و بانکداری

24/8

15-13

6 فصل اول

آذرمیدخت ملاحی

اقتصاد کلان

30/8

10-8

5 فصل اول

آذرمیدخت ملاحی

توسعه اقتصادی

8/9

12-10

7 فصل اول

آذرمیدخت ملاحی

اقتصاد خرد

15/9

10-8

15 فصل اول

آذرمیدخت ملاحی

اقتصاد خرد

15/9

10-8

15 فصل اول

آذرمیدخت ملاحی

اقتصاد خرد

15/9

12-10

15 فصل اول

بهرنگ صفری

مقدمه ای بر روابط عمومی

9/9/91

 

 

بهرنگ صفری

کتابخانه و توسعه پایداری

25/8/91

 

 

بهرنگ صفری

اداره کتابخانه

9/9/91

 

 

بهروزیان

مبانی جامعه شناسی

13/9

13

تا آخر فصل 10

پرویز پقه

مبانی تنظیم بودجه

16/9/91

10-8

5 فصل اول

پرویز پقه

فن راهنمایی

16/9/91

12-10

5 فصل اول

پرویز پقه

مالیه عمومی

2/9/91

10-8

15-13

پرویز پقه

مبانی سازمان مدیریت (گروه اول)

9/9

10-8

3 فصل اول

پرویز پقه

مبانی سازمان مدیریت (گروه دوم)

9/9

12-10

3 فصل اول

پرویز پقه

مبانی سازمان مدیریت (گروه سوم)

9/9

15-13

3 فصل اول

پرویز پقه

مالیه عمومی (رشته حقوق)

9/9

ساعت کلاس

4 فصل اول

پرویز پقه

مالیه عمومی (رشته حسابداری و مدیریت کلیه گرایشها)

2/9

ساعت کلاس

4 فصل اول

پروین قرائی

متون حقوق 2

1/9/91

10

از درس 12 تا پایان درس 14

پقه

 

مدیریت اسلامی 2(اصلاحیه)

 

16/9

10

از صفحه 200 الی 300

پقه

مدیریت اسلامی 1

16/9

10

4 فصل اول تا صفحه 68

تهمینه زمانپور

روانشناسی عمومی 1

علوم تربیتی

30/8

10-8

فصلهای 1و3و4و5

تهمینه زمانپور

روانشناسی شخصیت

علوم تربیتی

7/9

12-10

فصلهای 1و2و3و4و5

تهمینه زمانپور

روانشناسی عمومی

حسابداری

21/9

10-8

فصلهای 1و4و5و6و7

جهانگیری

حقوق بین الملل خصوصی 1

2/10

9

طبق گفته استاد در کلاس

جهانگیری

آیین دادرسی مدنی 1

2/10

11

طبق گفته استاد در کلاس

جهانگیری

حقوق تجارت 4

2/10

30/14

طبق گفته استاد در کلاس

جهانگیری

ادله اثبات دعوی

9/10

10

طبق گفته استاد در کلاس

چوگان

سبک شناسی 2

17/9

10

تا صفحه 92

حامی

فرآیندهای تصادفی

22/9

14-12

فصول 1و2

حامی

فرآیندهای تصادفی

23/9

14-12

فصلهای یک و دو

حبیب الله نجفي

اصول ومباني آموزش وپرورش

12/9/91

ساعت تشكيل كلاس

5فصل اول

حبیب الله نجفي

مقدمات برنامه ريزي آموزش ودرسي

26/9/91

ساعت تشكيل كلاس

تاصفحه135

حبیب الله نجفي

روش تحقيق درعلوم تربيتي

28/9/91

ساعت تشكيل كلاس

اول بخش سوم203

حبیب الله نجفي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي

28/9/91

ساعت تشكيل كلاس

تاصفحه118

حسین ابو

سیستم های اطلاعات و مدیریت

27/07/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 4

حسین ابو

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

28/7/91

ساعت کلاس

ICDL 1,2

حسین ابو

مدیریت منابع انسانی

18/9/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 10

حسین ابو

مبانی مدیریت بازرگانی

11/9/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 8

حسین ابو

مدیریت بازاریابی

20/8/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 8

حسین ابو

تجارت الکترونیک 2

7/9/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 8

حسین ابو

کار آفرینی

21/8/91

ساعت کلاس

کل کتاب

حسین ابو

بازاریابی بین الملل

7/9/91

ساعت کلاس

فصول 1، 3، 5، 6

حسین ابو

خلاقیت

29/8/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 4

حسین ابو

بهره وری

6/9/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 4

حسین ابو

تجارت الکترونیک 1

11/9/91

ساعت کلاس

تا پایان فصل 3

حسین ابو

مدیریت اسلامی پیشرفته

21/8/91

ساعت کلاس

تا صفحه 155

حسین ابو

سمینار در مسائل بازاریابی

4/10/91

ساعت 10 ال 12

امتحان پایان ترم

کتاب کاتلر در مدیریت بازار

حسین آریایی نژاد

اصول حسابداری 2

9/9/91

12

فصل 4، 5، 6

حسین آریایی نژاد

اصول حسابداری 3

9/9/91

10

3 فصل اول

حسین آریایی نژاد

حسابداری صنعتی 1

2/9/91

10

8 فصل اول

حق نیا

اخلاق اسلامی

رشته علوم تربیتی

29/9

14

از ابتدای کتاب تا صفحه 128

حلیم حق نیا

رواخوانی قرآن

22/9

14

فصلهای1،2،4،7،8،9،11

رضا ایزانلو

قواعد فقه 1

آخرین جلسه کلاس

ساعت کلاس

از اول تا جایی که درس داده شد

رضا روشنعلي

نحو 3

9/9/91

ساعت اعلام شده در برنامه

 

رضا روشنعلي

صرف 3

9/9/91

ساعت اعلام شده در برنامه

 

رضا روشنعلي

آزمايشگاه 3

23/9/91

ساعت اعلام شده در برنامه

 

رضا روشنعلي

تمرين صرف و نحو 1

23/9/91

ساعت اعلام شده در برنامه

 

رضایی

مرصاد

30/9

15

تا صفحه 90

رضایی

نظامی

30/9

13

تا صفحه 75

رضایی

رودکی

23/9

8

تا صفحه 90

رضایی

بیهقی

28/9

10

تا صفحه 90

رقیه خاری

آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی

24/8/91

30/8

تا پایان فصل 7 صفحه 148

رقیه خاری

روانشناسی یادگیری

12/9/91

10-8

از ص 1 تا 140

رقیه خاری

روش های تغییر و اصلاح رفتار

19/9/91

12-10

از ص 1 تا 210

روح اله کیا

مسائل آب در ایران

22/9/91

17-15

از فصل 1 تا 6

رویا برزمینی

زبان عمومی

22/9

9

درسهای 1و3و4و6

رويا برزميني

نگارش فارسي

19/9/91

8تا10

هفت درس اول

رويابرزميني

درآمدي برادبيات انگليسي2

21/8/91

10تا12

درسهاي1و3و5

رويابرزميني

نمونه نثرساده

12/9/91

10تا12

چهاردرس اول

رويابرزميني

زبان خارجه گروه (1)

18/9/91

8تا10

درسهاي 1و4و6و9

رويابرزميني

زبان خارجه گروه(2)

18/9/91

10تا12

درسهاي 1و3و8و9

رويابرزميني

زبان خارجه گروه(3)

18/9/91

13تا15

ددرسهاي 1و3و4و5

رويابرزميني

زبان خارجه(4)

18/9/91

15تا17

درسهاي 1و3و6و9

رويابرزميني

خواندن متون مطبوعاتي

14/8/91

8تا10

 

زهرا یونسی

زبان تخصصی (پیش دبستانی و دبستانی)

7/9

14-13

4 درس اول

زهره معصومشاهی

متون حقوقی (1)

13/9/91

17-15

از ابتدای در 19 تا انتهای درس 23

زهره معصومشاهی

کیفر شناسی

29/8/91

17-15

از ص 1 تا ص 73

زهره معصومشاهی

حقوق جزای عمومی (2)

29/8/91

15-13

از ص 1 تا ص 283

زهره معصومشاهی

حقوق جزای عمومی (3)

13/9/91

15-13

از ص 1 تا ص 407

زینب معقولی

روانشناسی اجتماعی

7/9

15-13

از فصل اول تا فصل هفتم صفحه 159

زينب علي نجفي

مديريت رفتارسازماني

16/8/91

8صبح

تا صفحه200  كتاب

زينب علي نجفي

سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها

16/8/91

10صبح

تا صفحه  200كتاب

زينب علي نجفي

تجزيه وتحليل وطراحي سيستم

23/8/91

1بعدازظهر

تا صفحه 155

سارا زماني

حقوق مدني(8)

 

6/9/91

ساعت10

بحث(اخذ به شفعه ووصيت)

سارا زماني

بزهكاري اطفال

13/9/91

ساعت8

كل جزوه(كل مبحث)

سارا زماني

حقوق اداري(2)

6/9/91

ساعت8

ازبحث پليس اداري تاسربحث مسوليت مدني مستخدمين عمومي

سعیده سید زاده گوگلان

فیزیک عمومی

6/9

10-8

فصلهای 7،8،12،13

سعیده سید زاده گوگلان

آزمایشگاه فیزیک عمومی

رشته شیلات

27/9

12-8

دروس عملی

سعیده سید زاده گوگلان

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

26/9

12-8

دروس عملی

سعیده سید زاده گوگلان

آزمایشگاه فیزیک عمومی

رشته شیلات

27/9

12-8

دروس عملی

سعیده سید زاده گوگلان

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

26/9

12-8

دروس عملی

سمنانی نژاد

متون اختصاصی فرانسه 2

23/9

15-13

ــــ

سمیرا ملاح

آمار 1

20/8/91

12-10

تا ص 102

سمیرا میر دیلمی

جغرافیا کواترنر

27/8/91

15-13

تا پایان فصل 6

سمیه برفی

تحقیق در عملیات

رشته مدیریت بازرگانی

30/8

10

4 فصل اول

سميه عسگري

مديريت توليد

14/9/91

8الي10

تاصفحه 170

سميه عسگري

تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي

14/9/91

10تا12

تاصفحه116

سميه عسگري

مباني مديريت دولتي (1)

14/9/91

30/11تا1

تاصفحه160

سميه عسگري

مديريت تطبيقي

14/9/91

1تا3

تاصفحه78

شریفی مهر

آشنایی با دفاع مقدس

13/9

10-8  

فصلها طبق گفته استاد در کلاس

شیخ

زبان تخصصی

متون روانشناسی 1 به زبان خارجه

   

    15/9

 

 

      11

 

 

بخش های 4و3و2و1

شیخ

روانشناسی اجتماعی

20/9

11

فصلهای 1،2،3،4،5

شیخ

روان شناسی عمومی

27/9

11

فصلهای 9،10،11

صفیه چوگان

سبک شناسی 2

17/9/91

10 صبح

از صفحه 1 الی 90

طوسی

گیاه شناسی

رشته شیلات

14/9

8

تا پایان فصل 4

طوسی

گیاه شناسی عمومی

14/9

10-8

فصل 1 تا فصل 4

طهماسب روشن

قواعد عربی 1

16/9

9

از اول تا صفحه 76

طهماسب روشن

قواعد عربی 2

16/9

9

از اول تا صفحه 62

طهماسب روشن

متون نظم و نثر از دوره جاهلی

25/9

9

از اول تا صفحه 100

طهماسب روشن

نحو کاربردی 3

25/9

9

از صفحه 103 تا صفحه 232

طهماسب روشن

نگارش 3

29/9

10

از صفحه 1 تا 63

طهماسب روشن

قرائت عربی 1

9/9

11

از اول تا صفحه 67

طهماسب روشن

قرائت عربی 2

16/9

11

از اول تا صفحه 103

طهماسب روشن

گفت و شنود 3

28/9

11

طبق گفته استاد در کلاس

طهماسب روشن

تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی

18/9

11

از صفحه 590 تا صفحه 698

طهماسب روشن

قرائت عربی 4

16/9

14

از اول تا صفحه 64

طهماسب روشن

صرف 1

28/9

11

از اول تا صفحه 84

طهماسب روشن

تاریخ ادبیات اندلس

18/9

14

از اول تا صفحه 106

طهماسب روشن

قواعد عربی 4

16/9

30/15

از اول تا صفحه 56

طهماسب روشن

نحو کاربردی 1

30/9

30/15

از صفحه 84 تا 168

طهماسب روشن

قرائت متون تاریخی به زبان عربی

22/9

30/15

از اول تا صفحه 99

طهماسب روشن

انشاء 2

29/9

30/15

از اول تا صفحه 76

طهماسب روشن

متون نظم و نثر دوره دوم عباسی

18/9

30/15

از صفحه 1 تا 78

طهماسب روشن

ترجمه قرآن

30/9

30/15

فقط از جزء 30

طهماسب روشن

عروض و قافیه

30/9

30/14

از صفحه 1 تا 58

طهماسب روشن

زبان تخصصی 1

29/9

30/13

از صفحه 254 تا 284

عارف ملکی

کنترل پروژه

29/8/91

-

تا صفحه 120 اول بخش 3-5-2 تشریحی

عارف ملکی

مبانی مدیریت صنعتی

28/9/91

10 صبح

فصل های 4 و5 و6 و7

عارف یلقی

مبانی علوم رایانه

رشته کتابداری

29/8

15-13

فصلهای اول و دوم

عبدالحمید آخوندی

دستور و نگارش 2

4/10

13

6 فصل اول

عبدالحمید آخوندی

ساخت زبان فارسی

13/9

15

بخش های 3-4-5-7

عبدالحمید آخوندی

آواشناسی انگلیسی

27/9

15

بخش 2 تا آخر 8

عبدالحمید آخوندی

فنون یادگیری زبان

26/9

13

بخش های 2-3-4-5

عبدالحمید آخوندی

نمونه های شعر ساده انگلیسی

6/9

13

از اول تا صفحه ی 84

عبدالحمید آخوندی

زبان خارجه تخصصی 1 رشته ی ادبیات

19/9

13

از اول تا صفحه ی 70+162 تا 167

عبدالسعيد علوی

تحقیق در عملیات 2

رشته ریاضی

6/9

9

فصلهای 1و2

عبدالسعيد علوی

آنالیز عددی 2

12/9

9

فصلهای 1و2

عرب عامری

جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی

رشته تاریخ

2/10

30/12

نصف کتاب

عسگريان

نقشه و نمودارهاي اقليمي

30/8/91

10تا12

تاصفحه84

علی اصغر جمال

روانشناسی بازی

23/9

ساعت کلاس

از صفحه 1تا 86

علی اصغر فضیلت

اندیشه اسلامی (1) گروه (1)

16/9/91

15-13

 

علی اصغر فضیلت

اندیشه اسلامی (1) گروه (2)

16/9/91

17-15

 

علی اصغر فضیلت

اندیشه اسلامی (2) گروه (1)

2/9/91

15-13

 

علی اصغر فضیلت

اندیشه اسلامی (2) گروه (2)

2/9/91

17-15

 

علی رحمان پرست

تاریخ روابط خارجی ایران الف

24/10/91

10 صبح

از صفحه 197 تا 242

علی رحمان پرست

روش تحقیق در علوم سیاسی ب

24/10/91

14

از صفحه 339 تا 424

علی گلریز

مقاله نویسی

19/9

10-8

2،4،6

علی گلریز

نامه نگاری

19/9

12-10

کل کتاب

علی گلریز

خواندن و درک مفاهیم 1

18/9

17-13

5،6،7

علی گلریز

گفت و شنود 1

رشته مترجمی زبان

11/9

 

12-10

کتاب اول (کتاب این تروک)

علی گلریز

گفت و شنود 1

رشته زبان ادبیات انگلیسی

11/9

17-15

کتاب اول

عليرضا هراتي

مقدمات مديريت آموزشي

9/9/91

13تا15

4فصل اول

عیسی برزگر

تاریخ و حدیث

10/9/91

12-10

تا صفحه 87

عیسی برزگر

علوم قرآنی 2

12/8/91

15-13

تا صفحه 285

عیسی برزگر

تفسیر تربیتی قرآن کریم 2

26/8/91

17-15

سوره حج از مجمع بیان

عیسی برزگر

تاریخ تفسیر قرآن کریم 1

26/8/91

10-8

تا صفحه 128

غلامعلی باقری

تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها و تا پایان هخامنشیان

16/9

10

از اول تا 198

غلامعلی باقری

تاریخ تمدن های مشرق زمین

23/9

10

از اول تا صفحه 120

فاطمه میرغفوری

حقوق بین المللی عمومی 1

20/8/91

ساعت کلاسی

تا پایان صفحه 124

فاطمه میرغفوری

حقوق بین المللی عمومی 2

20/8/91

ساعت کلاسی

از ص 233 تا ص 327

فاطمه میرغفوری

حقوق بین المللی خصوصی 2

20/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 148

فاطمه میرغفوری

سازمان های بین الملل

20/8/91

ساعت کلاسی

از صفحه 1 تا 122

فاطمه میرغفوری

حقوق مدنی 2

25/8/91

10

مبحث وقف

فاطمه میرغفوری

حقوق مدنی 3

9/9/91

15

تا ص 170

فاطمه میرغفوری

حقوق تجارت 1

16/9/91

13

از ص 31 تا 131

فاطمه میرغفوری

حقوق تجارت 2

9/9/91

8

تا ص 230

فاطمه میرغفوری

حقوق تجارت 3

16/9/91

8

تا ص 118

فاطمه میرغفوری

حقوق تطبیقی

25/8//91

13

5 دوره نمونه سوالات قبل

فاطمه میرغفوری

رویه فضایی

18/8/91

10

5 دوره نمونه سوالات قبل

فرهاد بهلکه

شیمی عمومی

2/10/91

15

فصل های 1 و2 و3 بصورت تستی

فرهاد قربانزاده

تاریخ ادبیات (1)

7/10/91

15-13

امتحان از 2/1 کتاب

فرهاد قربانزاده

تاریخ ادبیات (2)

7/10/91

17-15

امتحان از 2/1 کتاب

فریبا ایری

مبانی جامعه شناسی

رشته حقوق

12/9

17-15

7 فصل اول-ص 168

فضلیت

اندیشه اسلامی 1

16/9

ساعت کلاس

دانشجویان کتاب قدیم تا صفحه 90

دانشجویان کتاب جدید تا صفحه 130

قاسم چراغچی

تاریخ قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطه

28/9

14

فصلهای9، 1،3،6،7،8،

قاسم چراغچی

انقلاب مشروطیت و تحولات ایران

25/9

 

فصلهای 17،18،19،20

قاسم چراغچی

تاریخ اروپا در قرون جدید

21/9

14

فصلهای 1،2،3،11،16

قاضیانی

مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

رشته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)

19/9

ساعت کلاس

از فصل 1 تا پایان فصل 5

قربانی

اصول روابط ب

21/9

10

از صفحه 244-288

لطیفه تاتاری

مدیریت مالی 2

1/9

12-10

5 فصل اول کتاب

لطيفه تاتاري

مديريت اسلامي

17/8/91

13 الي 15

6 فصل اول كتاب

ماتیاز پاویز

جمعیت و تنظیم خانواده

24/8/91

13

تا ص 46

محمد باقر مازنی

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

24/9

13

کتاب درایه الحدیث تا صفحه 54

محمد تقی پهلوان

روانشناسی و پویایی گروه

28/9

15-13

تا آخر فصل 5

محمد رضا عنایت مهر

تاریخ تحول دولت در اسلا

10/8/91

10-8

تا انتهای فصل 3

محمد رضا عنایت مهر

ارتش و سیاست

8/9

10-8

تا پایان فصل چهارم صفحه 56

محمد علاءالدین

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران

23/8/91

14

از ص 1 تا ص 135

محمد علاءالدین

فلسفه تاریخ

23/8/91

16-15

تا پایان ص 75

محمود آقا محمدی

پزشکی قانونی

24/8/91

13

از ص 1 تا 167

محمود آقا محمدی

پزشکی قانونی

24/8

30/13

از ابتدا تا آخر صفحه 167

محمود آقا محمدی

جمعیت و تنظیم خانواده

(ویژه آقایان)

 

1/9

30/13

بخش اول فصل (2و3و4و5و6)

بخش دوم (7و8)

مرادی

متون نظم و نثر در ایران 2

14/9

10-8

از صفحه 170 تا 198

مرادی

قرائت و درک متون عربی

14/9

12-10

17 درس اول

معصومه مهرگان

فراهم آوری و توسعه مجموعه

22/9

10-8

از فصل اول تا آخر فصل 8

معصومه مهرگان

سازماندهی مواد 1

22/9

12-10

از اول تا صفحه 170

معصومه مهرگان

متون تخصصی انگلیسی 1

29/9

12-10

فصلهای 1،2،3،4

مكرمه پهلواني

روش تدريس مهارت خواندن در دبستان

14/9/91

9تا10

تاآخرفصل4

ملاح

 

آمار احتمالات

رشته مدیریت و حسابداری

21/9

11-9

از اول تا صفحه 106

ملاح

آمار و کاربرد آن در مدیریت

(رشته های صنعتی، دولتی و بازرگانی)

15/9

15-13

تا آخر فصل 11

منوچهری

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

6/9

10

فصل دوم و سوم

(انواع استفاده از قرآن و حدیث تا پایان گفتار هفتم: مولوی)

منوچهری

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

6/9

10

فصل دوم و سوم

(انواع استفاده از قرآن و حدیث تا پایان گفتار هفتم: مولوی)

موژان چراغعلي

مدني(1)

28/8/91

8صبح

تااول بخش دوم

مهدی ایازی

قصه گویی و نمایش خلاق

14/9

12-10

فصل 1 تا 10

مهرام زواریی

فارسی عمومی

14/9

 

از ابتدای کتاب تا صفحه ی 104

مهرداد بخشی

ریاضییات پایه و مقدمات آمار (1) -  رشته حسابداری

24/8/91

17- 13

 

مهرداد بخشی

ریاضییات پایه و مقدمات آمار (1) -  رشته جهانگردی

24/8/91

12 - 8

 

مهرداد بخشی

ریاضییات پایه و مقدمات آمار (1) -  رشته بازرگانی

2/9/91

12-8

 

مهرداد بخشی

ریاضییات پایه و مقدمات آمار (1) -  رشته دولتی

2/9/91

17-13

 

مهرداد بخشی

ریاضییات پایه و مقدمات آمار (1) -  رشته صنعتی

2/9/91

17-13

 

مهرداد بخشی

ریاضیات 1

2/9

10-8

برای گروه صبح

مهرداد بخشی

ریاضیات 1

2/9

15-13

برای گروه عصر

مهرناز قاسمی

سیاست و فضا

21/9/91

15-13

از آخر فصل 6 تا ص 162

مهرناز قاسمی

روابط متقابل شهر و روستا

21/9/91

17-15

تا اول فصل 4

مهرناز قاسمی

هیدرولوژی کاربردی

21/9

10-8

3 فصل اول

مهرناز قاسمی

حفاظت خاک

21/9

12-10

6 فصل اول تا صفحه 120

مهياركيايي

كلام(1)

7/9/91

8تا10

تاصفحه63

مهياركيايي

كليات فلسفه اسلامي

7/9/91

13تا15

فصل1و3

مهياركيايي

منطق(1)

21/9/91

10تا12

تاصفحه59

مهياركيايي

كليات عرفان اسلامي

21/9/91

15تا17

تاصفحه73

مهياركيايي

كليات فلسفه(علوم تربيتي)

28/9/91

8تا10

تاصفحه77

مهياركيايي

تاريخ عمومي فلسفه

28/9/91

10تا12

تاصفحه50

میار

آئین دادرسی کیفری 1

16/9

13

از صفحه 1 تا 120

ميثم اعرابي

حسابرسي

14/9/91

8تا12

5فصل اول

ميثم اعرابي

حسابداري پيشرفته

14/9/91

8تا12

3فصل اول

نجمه روز بخش

زبان تخصصی (1)

24/9/91

10 صبح

تا پایان فصل چهارم

نجمه روز بخش

حسابداری و حسابرسی دولتی

8/9/91

10 صبح

کل کتاب

نجیب زنگی

اصول روابط بین الملل 1

رشته علوم سیاسی

8/9

30/13

ـــــــ

نجیب زنگی

حقوق اداری

رشته علوم سیاسی

8/9

15

ـــــــ

نجیب زنگی

تاریخ اندیشه های سیاست در غرب

1/9

13

ــــ

نوروز شفیع تبار

اصول فقه 2

28/8/91

9 صبح

از مقدمه واجب تا اول گفتار نهم

نوروز شفیع تبار

متون فقه 1

19/9/91

10 صبح

کتاب متاجر

نوروز شفیع تبار

متون فقه 2

28/8/91

13

کتاب نکاح

نوروز شفیع تبار

متون فقه 3

12/9/91

9 صبح

کتاب ارث

نوروز شفیع تبار

متون فقه 4

26/9/91

10 صبح

کتاب قضا ضهادت و حدود

نوروز شفیع تبار

آیات الاحکام

14/8/91

15

از اول تا صفحه 74

نوروز شفیع تبار

آشنایی با علوم قرآنی

28/8/91

15

از اول تا آخر فصل پنجم

نوروز شفیع تبار

علوم بلاغی 1

7/9/91

9 صبح

از اول تا صفحه 142

نوروز شفیع تبار

آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن

14/9/91

9 صبح

بخش اول کتاب

نوروز شفیع تبار

تاریخ قرآن 1

27/8/91

9 صبح

تا آخر بخش دوم

نوروز شفیع تبار

مکاتب و روش های تفسیر قرآن 1

27/8/91

10 صبح

تا پایان فصل دوم

نوروز شفیع تبار

کلیات علم رجال

25/9/91

13

تا پایان گفتار چهارم

نوروز شفیع تبار

اهل بیت (ع) در قرآن و حدیث

25/9/91

15

تا آخر بخش اول

نوروز شفیع تبار

تفسیر موضوعی قرآن کریم

29/9/91

15

تا پایان بخش سوم

نوروز شفیع تبار

آیین زندگی

18/9/91

12

تا پایان فصل چهارم

نوروز شفیع تبار

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

22/9/91

9 صبح

تا صفحه 84

هادی بهی

آیین نگارش و ویرایش 2

29/7/91

-

از اول کتاب تا صفحه 48

هادی بهی

نقد ادبی

15/9

ساعت کلاس

از اول تا صفحه 65

هادی بهی

تاریخ زبان فارسی

15/9

ساعت کلاس

از اول تا صفحه 73

یارعلی

ریاضی عمومی

رشته مهندسی شیلات

22/9

ساعت کلاس

از صفحه 1 تا صفحه 185

 یحیی ایری

کودکان استثنایی

18/9

30/14

6 فصل اول

یحیی ایری

آمار استنباطی

19/9

14

تا پایان تجزیه و تحلیل واریانس

یحیی ایری

آمار توصیفی

25/9

14

تا پایان انحراف استاندارد

یزدانی

روانشناسی عمومی

25/9

ساعت کلاس

فصلهای 1،4،6،7

یزدانی

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

11/9

ساعت کلاس

تا صفحه 92

یلقی

کامپیوتر در علوم زیستی

 

19/9

10-8

فصلهای اول و دوم