لیست آزمون میان ترم نیمسال اول 93 94

تاریخ بروز رسانی 07/08/93 ساعت 18:20

 

ردیف

نام استاد

نام درس

رشته تحصیلی

میزان فصل یا صفحه

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

 

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

علوم سیاسی

تا پایان فصل 4

6/9/93

8

2

 

ادبیات داستانی

ادبیات عرب (ارشد)

از صفحه 330 تا 502

29/8/93

13

3

 

شعر عربی از آغاز تا پایان دوره ی اموی

ادبیات عرب (ارشد)

جلد 1 از صفحه 1 تا 151

20/9/93

8

4

 

نثر عربی از آغاز تا پایان دوره ی اموی

ادبیات عرب (ارشد)

از صفحه 1 الی 188

20/9/93

10

5

 

حسابداری دولتی

م دولتی

2 فصل اول

17/8/93

15

6

 

حسابداری پیشرفته 1

حسابداری

2 فصل اول

1/9/93

10

7

 

حسابداری صنعتی 3

حسابداری

3 فصل اول

24/8/93

30/10

8

ابراهیم باقری

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

علوم سیاسی

فصل 1تا4

29/8/93

13

9

ابراهیم باقری

جهان سوم

علوم سیاسی

تمام فصول

6/9/93

15

10

ابراهیم باقری

خلیج فارس

علوم سیاسی

فصل 1و2 و4و5و9و10و11و12

6/9/93

15

11

ابراهیم تاجی

میکروبیولوژی عمومی

شیلات

4 فصل اول

20/8/93

15

12

ابراهیم تاجی

بیو شیمی عمومی

شیلات

4 فصل اول

2/9/93

15

13

اسماعیل نامور

حقوق جزای اختصاصی 3

حقوق

از ابتدا تا صفحه 268

22/8/93

15

14

اسماعیل نامور

حقوق مدنی  1

حقوق

از ابتدا تا صفحه 159

26/8/93

15

15

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 2

حقوق

از ابتدا تا صفحه 160

10/9/93

15

16

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 3

حقوق

از ابتدا تا صفحه 155

10/9/93

13:30

17

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 4

حقوق

از ابتدا تا صفحه 150

13/9/93

15

18

اسماعیل نامور

حقوق مدنی 8

حقوق

از ابتدا تا صفحه 156

13/9/93

13:30

19

آزاده جمال

بازی درمانی

علوم تربیتی

فصل 1و2و8و9

29/8/93

10

20

آزاده جمال

فناوری آموزشی

علوم تربیتی

فصل 1و2و3

6/9/93

8

21

بگجانی

جغرافیای ناحیه ایران 2

جغرافیا

فصل 5،6،7

28/8/93.

8

22

بی بی ریحانه رئیس الساداتی

زبان فرانسه 2

زبان انگلیسی

فصل 5و6

3/8/93

12

23

تسلیمی

 

 

مبانی جغرافیای کشاورزی

جغرافیا

فصل4 از صفحه 39الی صفحه 73 کتاب دکتر بدری فر جغرافیای عمومی کشاورزی دامداری

فصل 11 از صفحه 1 الی 43 مبانی جغرافیای اقتصادی2 دکتر مرصوصی- دکتر صلاحی

22/8/93

8

24

تسلیمی

مبانی جمعیت شناسی

جغرافیا

از صفحه 1 تا صفحه 135 ابتدای فصل هشتم

22/8/93

10

25

تسلیمی

مخاطرات طبیعی

جغرافیا

از صفحه ا تا صفحه 125 ابتدای فصل چهارم

13/9/93

8

26

تسلیمی

جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی2 صنعت حمل و نقل

جغرافیا

فصل 5،6 کشاورزی فصل 5،6 صنعت حمل و نقل

29/8/93

10

27

تسلیمی

جغرافیای جمعیت ایران

جغرافیا

تا صفحه 93

15/8/93

13

28

تسلیمی

مخاطرات انسانی

جغرافیا

از صفحه 1 تا صفحه 120 تا پایان فصل چهار

29/8/93

15

29

ثمره کیایی

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی و صنعتی

فصل های 2و3و4

 

93/9/4

8

30

حبیب الله نجفی

مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن

علوم تربیتی

عملی میان ترم  ندارد

15/9/93

10

31

حبیب الله نجفی

 

مقدمات روش تحقیق در روان شناسی

علوم تربیتی

5 فصل اول

2/9/93

8

32

حبیب الله نجفی

مبانی راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی

9 فصل اول

17/8/93

ساعت کلاس

33

حبیب الله نجفی

 

زبان آموزی

علوم تربیتی

4 فصل اول

4/9/93

13

34

حبیب الله نجفی

روش های فنون تدریس

علوم تربیتی

6 فصل اول

18/9/ 93

ساعت کلاس

35

حبیب الله نجفی

مدیریت مراکز پیش دبستانی

علوم تربیتی

7 فصل اول

18/8/93

15

36

حبیب الله نجفی

روش تحقیق در علوم تربیتی

علوم تربیتی

5 فصل اول

25/8/93

8

37

حبیب الله نجفی

 

روشهای تغییرواصلاح رفتار

علوم تربیتی

5 فصل اول

1/9/93

8

38

حبیب الله نجفی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی

134 صفحه

2/9/93

13

39

حبیب الله نجفی

 

اختلالات یادگیری

علوم تربیتی

5 فصل اول

11/9/93

15

40

حبیب الله نجفی

روانشناسی یادگیری

علوم تربیتی

8 فصل اول

17/8/93

10

41

حبیب الله نجفی

اصول وفنون راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی

6 فصل اول

9/9/93

13

42

حبیب الله نجفی

اصول ومبانی آموزش وپرورش

علوم تربیتی

5 فصل اول

11/9/93

13

43

حلیم بردی حق نیا

روش تدریس زبان فارسی

علوم تربیتی

5 فصل اول

تاصفحه 144

18/9/93

14

44

خاری

قصه گویی و نمایش خلاق

علوم تربیتی

تا پایان فصل سوم

4/9/93

ساعت کلاس

 

45

دکتر رضا یزدی

نقد ادبی مکاتب نقدی

ادبیات عرب (ارشد)

از صفحه 1 الی 164

13/9/93

8

46

دکتر شهرزاد اونق

آیین دادرسی مدنی2

حقوق

از ابتدای کتاب تا صفحه 140(طرق شکایت آرا)

15/8/93

8

47

دکتر شهرزاد اونق

ادله اثبات دعوی

حقوق

از صفحه 1 تا صفحه 89

15/8/93

10

48

دکتر شهرزاد اونق

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق

از صفحه 1 تا    سر مبحث داوری

17/8/93

8

49

دکتر شهرزاد اونق

آیین دادرسی مدنی 1

حقوق

بخش اول،دوم،

17/8/93

10

50

رقیه خاری

مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش از دبستان و دبستان

علوم تربیتی

تا صفحه 116

4/9/93

10

51

رقیه خاری

کاربرد آزمون های روانی

علوم تربیتی

تا صفحه 162

28/8/93

8

52

روح الله بدری

تاریخ یونان و روم

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 100

1/9/93

8

53

روح الله بدری

تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 200

24/8/93

8

54

روح الله بدری

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی1

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 100

8/9/93

10

55

روح الله بدری

قرائت متون تاریخی به زبان خارجه2

تاریخ

درس 1 و 2

10/8/93

10

56

روح الله بدری

 

فلسفه تاریخ

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 70

17/8/93

10

57

روح الله بدری

قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 100

10/8/93

13

58

روح الله بدری

تاریخ اروپا در قرون وسطی

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 100

8/9/93

13

59

روح الله بدری

تاریخ اروپا در قرون جدید

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 100

1/9/93

13

60

روح الله بدری

تاریخ تحولات در دوره مغول و ایلخانان

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 100

17/8/93

15

61

روح الله بدری

تاریخ تحولات ایران از قاجار تا انقلاب مشروطه

تاریخ

از صفحه 1 تا صفحه 200

8/9/93

15

62

روشن

متون تخصصی انگلیسی

ادبیات عرب

فصل 4

22/8/93

14

63

روشن

مباحث صرفی و نحوی

ادبیات عرب

کل کتاب

6/9/93

15

64

روشن

شعر عربی در دوره عباسی

ادبات عرب

تا صفحه 100

29/8/93

11

65

روشن

نثر عربی در دوره عباسی

ادبیات عرب

از صفحه 45 تا صفحه 171

13/9/93

14

66

روشن

شعر دوره معاصر

ادبیات عرب

تاذ صفحه 200

12/9/93

9

67

روشن

ادبیات عرفانی

ادبیات عرب

نصف کتاب

6/9/93

11

68

روشن

متون نظم و نثر جاهلی تا پایان اموی

ادبیات عرب

نصف کتاب

4/9/93

15

69

روشن

قرائت عربی3

ادبیات عرب

تا صفحه30

24/8/93

9

70

روشن

متون نظم دوره عباسی2

ادیبات عرب

نصف کتاب

1/9/93

9

71

روشن

قواعد عربی4

ادبیات عرب

تا صفحه 67

24/8/93

11

72

روشن

متون نظم و نثر اندلس

ادبیات عرب

نصف کتاب

17/8/93

13

73

روشن

تاریخ ادبیات عباسی2

ادبیات عرب

نصف کتاب

24/8/93

11

74

رویا برزمینی

اصول وروش تحقیق

زبان انگلیسی

درسهای 10و11و12

8/8/93

13

75

رویا برزمینی

ترجمه متون اقتصادی 2

زبان انگلیسی

ازصفحه 151تا180

14/8/93

10

76

رویا برزمینی

دستور نگارش2

زبان انگلیسی

5 درس اول

28/8/93

8

77

رویا برزمینی

ترجمه متون سیاسی

زبان انگلیسی

درسهای 7و9و12

29/8/93

10

78

رویا برزمینی

خواندن ودرک مفاهیم 3

زبان انگلیسی

100 صفحه اول

5/9/93

9

79

رویا برزمینی

فنون یادگیری زبان

مترجمی زبان انگلیسی

درسهای 1و2و3و4

5/9/93

13

80

رویا برزمینی

فنون یادگیری زبان

زبان وادبیات انگلیسی

درسهای 1و2و3و4

12/9/93

13

81

زهرا کرد جزی

آزمون سازی

زبان انگیسی

5 فصل اول

10/8/93

10

82

زهرا کردجزی

شعر اگلیسی

زبان انگلیسی

ازاول تا صفحه 637

24/8 93

8

83

زهرا کردجزی

رمان قرن 20

زبان انگلیسی

6 فصل اول

24/8/93

10

84

سجاد  پورباقر

مبانی جامعه شناسی

علوم سیاسی

تا پایان فصل 5

15/8/93

10

85

سعید غیجی

مدیریت مالی 2

حسابداری

2 فصل اول

18/8/93

15

86

سعید غیجی

حسابداری پیشرفته 2

حسابداری

2 فصل اول

2/9/93

8

87

سعید غیجی

حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری

2 فصل اول

2/9/93

13

88

سعید غیجی

زبان تخصصی 2

حسابداری

2 فصل اول

2/9/93

10

89

سکینه یزدانی

روانشناسی بازی

روان شناسی

 

کل کتاب

10/8/93

10

90

سکینه یزدانی

روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

روان شناسی

تاآخر فصل پنجم

17/8/93

8

91

سکینه یزدانی

کلیات فلسفه

علوم تربیتی

تاآخر فصل شانزدهم

24/8/93

10

 

92

سید جابر حسینی

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن 7 تا 10 هجری

تاریخ

تا پایان صفحه 110

24/8/93

15

93

سید جمال حسینی

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

94

سید جمال حسینی

مدیریت اسلامی1

مدیریت

نصف کتاب

28/7/93

ساعت کلاس

95

سید جمال حسینی

زبان تخصصی1

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

96

سید جمال حسینی

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

97

سید جمال حسینی

فنون تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

98

سید جمال حسینی

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت

نصف کتاب

3/9/93

ساعت کلاس

99

سید جمال حسینی

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت بازرگانی

نصف کتاب

26/8/93

ساعت کلاس

100

سید جمال حسینی

زبان تخصصی 3

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

101

سید جمال حسینی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

19/8/93

ساعت کلاس

102

سید جمال حسینی

روابط کار در سازمان

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

103

سید جمال حسینی

تجارت الکترونیک 1

مدیریت

نصف کتاب

20/8/93

ساعت کلاس

104

سید جمال حسینی

روابط صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

105

سید جمال حسینی

مدیریت اسلامی پیشرفته

مدیریت

نصف کتاب

6/8/93

ساعت کلاس

106

سید جمال حسینی

مبانی مدیرت صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

107

سید جمال حسینی

تجارت الکترونیک2

مدیریت

نصف کتاب

20/8/93

ساعت کلاس

108

سید جمال حسینی

تجارت الکترونیک 2

مدیریت

نصف کتاب

27/8/93

ساعت کلاس

109

سید جمال حسینی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت

نصف کتاب

24/8/93

ساعت کلاس

110

سید جمال حسینی

زبان تخصصی 1

مدیریت دولتی

نصف کتاب

17/8/93

ساعت کلاس

111

سید جمال حسینی

زبان تخصصی مدیریت صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

18/8/93

ساعت کلاس

112

سید جمال حسینی

بررسی اقتصادی طرحی صنعتی

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

113

سید جمال حسینی

زبان انگلیسی2

مدیریت

نصف کتاب

18/8/93

ساعت کلاس

114

سید جمال حسینی

زبان تخصصی2

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

115

سید جمال حسینی

مدیریت تولید

مدیریت

نصف کتاب

25/8/93

ساعت کلاس

116

سید جمال حسینی

کنترل پروژه

مدیریت

نصف کتاب

18/8/93

ساعت کلاس

117

سیده فاطمه زهرا میرغفوری

حقوق اداری1

حقوق

5 دوره نمونه سوالات ترم قبل

15/8/93

13

118

سیده فاطمه زهرا میرغفوری

حقوق کار

حقوق

بخش اول: فصل اول و سوم

22/8/93

30/8

119

سیده فاطمه زهرا میرغفوری

حقوق تجارت

حقوق

جلد دوم تا صفحه 220

22/8/93

10

120

سیده فاطمه زهرا میرغفوری

حقوق اداری2

حقوق

صفحه 250 تا 350 کتاب

22/8/93

13

121

سیده فاطمه زهرا میرغفوری

حقوق تجارت1

حقوق

5 دوره نمونه سوالات

13/8/93

15

122

سیده فاطمه زهرا میرغفوری

حقوق تجارت3

حقوق

مبحث برات

29/8/93

10

123

عبدالحمید آخوندی

ترجمه متون ساده

زبان انگلیسی

2 فصل اول

3/8/93

13

124

عبدالحمید آخوندی

کاربرد اصطلاحات

زبان انگلیسی

فصل های 3و4و5و6و7

10/8/93

13

125

عبدالوهاب قاضیانی

ادبیات کودکان

علوم تربیتی

تا پایان فصل ششم

24/8/93

14

126

عبدالوهاب قاضیانی

روانشناسی آموزش خواندن

علوم تربیتی

تاپایان صفحه 71

24/8/93

15

127

عظیم بردی خوجه

روانسنجی

علوم تربیتی

فصل 8 و 9 سیف فصل 1 و 2 و 3

15/8/93

10

128

عظیم بردی خوجه

روانشناسی شخصیت

علوم تربیتی

تا ابتدای فصل 8

6/9/93

8

129

علی ربانی

فارسی عمومی

 

ازاول تا صفحه 100

24/8/93

13

130

علی ربانی

فارسی عمومی

 

از اول تا صفحه 100

25/8/93

13

131

علی ربانی

فارسی عمومی

 

ازاول تا صفحه 100

25/8/93

15

132

علی گلریز

فنون وصناعات ادبی

زبان انگلیسی

صفحه 1 تا صفخه 75

14/8/93

ساعت کلاس

133

علی گلریز

درآمدی بر ادبیات 1

زبان انگلیسی

صفحه 1 تا صفحه 88

12/9/93

ساعت کلاس

134

علی گلریز

بررسی آثار2

زبان انگلیسی

صفحه 1 تا صفحه 34

5/9/93

10

135

علی گلریز

درآمدی بر ادبیات 2

زبان انگلیسی

بخشهای 1،3،5

14/8/93

13

136

علی گلریز

ترجمه پیشرفته2

زبان انگلیسی

صفحات 41،46 ،57،58،96،142،144

14/8/93

13

137

علی گلریز

واژه شناسی

زبان انگلیسی

صفحه ا تا صفحه 50

12/9/93

13

138

علی گلریزورویا برزمینی

زبان عمومی

همه گروه ها به صورت هماهنگ

5 درس اول

آزمون تکرار نمی گردد

13/9/93

11

139

علی نجفی

مدیریت تطبیقی

 

کل کتاب

3/9/93

8:30

140

علی نجفی

مدیریت تعاونی ها

 

کل کتاب

26/8/93

8:30

141

علی نجفی

مبانی مدیریت دولتی 1

 

کل کتاب

26/8/93

10

142

علی نجفی

حقوق اداری

 

کل کتاب

19/8/93

10

143

علی نجفی

مدیریت شهرداری های زمان محلی

 

کل کتاب

3/9/93

13

144

علی نجفی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 

کل کتاب

3/9/93

15

145

علی نجفی

سازماندهی واصلاح تشکیلات و روش ها

 

کل کتاب

4/9/93

8:30

146

علی نجفی

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری

 

کل کتاب

4/9/93

10

147

علی نجفی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

 

کل کتاب

4/9/93

13

148

علی نجفی

مدیریت منابع انسانی (هر 2)

 

کل کتاب

27/8/93

13

149

علی نجفی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

 

کل کتاب

2/9/93

8:30

150

علی نجفی

مبانی مدیریت دولتی 2

 

کل کتاب

25/8/93

10

151

علی نجفی

مدیریت و تحول سازمانی

 

کل کتاب

2/9/93

10

152

علی نجفی

تصمیم گیری و تعیین خط و مش دولتی

 

کل کتاب

18/8/93

13

153

علی نجفی

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

 

کل کتاب

25/8/93

13

154

علی نجفی

مبانی روش تحقیق

 

کل کتاب

25/8/93

15

155

فاطمه خواجوی

جامعه شناسی

سیاسی

علوم سیاسی

از فصل اول تا پایان فصل چهارم از صفحه 1 تا صفحه 143

20/8/93

8

156

فاطمه خواجوی

تاریخ روابط خارجی از شهریور 1320-57

علوم سیاسی

از صفحه 1 تا پایان صفحه 240

4/9/93

11

157

فاطمه خواجوی

سیاست حکومت در خاورمیانه

علوم سیاسی

از صفحه 1 تا صفحه 140 از ابتدا تا پایان فصل چهارم

4/9/93

13

158

فاطمه طیبی

دستورنگارش 1

زبان انگلیسی

تاپایان فصل 14

4/9/93

10

159

فاطمه طیبی

خواندن درک مفاهیم 1

زبان انگلیسی

تاپایان فصل 8

12/9/93

10

160

فرهاد قربانزاده

ادبیات معاصر نظم 1

ادبیات فارسی

از اول تا منوچهر آتش صفحه 112

13/9/93

13

161

فرهاد قربانزاده

تاریخ زبان فارسی

ادبیات فارسی

نصف کتاب

13/9/93

15

162

کواکبیان

روانشناسی پویایی گروه

علوم تربیتی

 

6 فصل اول

3/9/93

ساعت کلاس

163

کواکبیان

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

علوم تربیتی

 

6 فصل اول

10/9/93

ساعت کلاس

164

کواکبیان

اخلاق اسلامی

علوم تربیتی

تا اول مراقبه و محاسبه 100 صفحه

26/8/93

ساعت کلاس

165

کواکبیان

آشنایی با فعالیتهای تربیتی اجتماعی

علوم تربیتی

 

6 فصل اول

19/8/93

ساعت کلاس

166

محبوبه کابلی

مثنوی 2

ادبیات فارسی

تاپایان درس 9 صفحه 84

10/9/93

15

 

167

محدثه صادقیان

حقوق جزای اختصاصی1

حقوق

از اول کتاب تا صفحه 325

4/9/93

30/8

168

محدثه صادقیان

حقوق جزای عمومی 1

حقوق

از صفحه81تا صفحه300

4/9/93

30/10

169

محدثه صادقیان

حقوق جزای عمومی 2

حقوق

از صفحه 1تا صفحه 200

27/8/93

30/10

170

محدثه صادقیان

متون حقوقی2

حقوق

1-دفاعیات عام 2-قتل عمد و غیر عمد 3-جرایم علیه اموال 4-ورود غیر مجاز به منزل دیگری تا انتهای آن صفحه 156بر طبق کتاب محمود رمضانی

9/9/93

30/8

171

محدثه صادقیان

متون حقوقی1

حقوق

ازصفحه 23 تا فصل 19 بر طبق کتاب محمود رمضانی

25/8/93

30/10

172

محدثه صادقیان

حقوق جزای عمومی 3

حقوق

از صفحه 71 تا صفحه 192 بر اساس کتاب هوشنگ شامبیاتی

25/8/93

30/10

173

محمد ابراهیم شهسوار

آشنایی با علوم قرآنی

ادبیات فارسی

از ابتدای کتاب تا صفحه134 پایان فصل8

20/8/93

ساعت کلاس

174

مریم طوسی

ماهی شناسی سیستماتیک

 

شیلات

ازاول تاصفحه 160

13/9/93

ساعت کلاس

 

175

مریم طوسی

لیمنولوژی

 

 

شیلات

ازاولتا صفحه 136

 

13/9/93

ساعت کلاس

176

ملیحه سادات میر غفوری

حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق

فصل 1 و 4 و 5

19/8/93

8

177

ملیحه سادات میر غفوری

حقوق بین الملل عمومی 2

حقوق

فصل 7

19/8/93

12

178

ملیحه سادات میر غفوری

سازمان های بین الملل

حقوق

تا صفحه 100

19/8/93

10

179

ملیحه سادات میر غفوری

کار تحقیق 2

حقوق

تحویل استاد گردد

19/8/93

8

180

موسی دلیری

مقدمه علم حقوق

حقوق

تاپایان فصل2 بخش2

10/9/93

15

181

موسی دلیری

حقوق اساسی

حقوق

تاپایان فصل 7

10/9/93

13

182

مهرناز قاسمی

جغرافیای گردشگری

جغرافیا

4 درس اول

14/8/93

13

183

مهناز بگجانی

مبانی جغرافیای اقتصادی 2

جغرافیا گرایش انسانی شهری

فصل 1و2

5/9/93

10

184

مهنازبگجانی

هیدرولوژی کاربردی

جغرافیا

ازاول تاپایان فصل3

5/9/93

8

185

مهنازبگجانی

مبانی جغرافیای اقتصادی 2

جغرافیا گرایش طبیعی

فصل 1

5/9/93

10

186

مهنازبگجانی

مبانی جغرافیای اقتصادی2

جغرافیا

گرایش طبیعی کتاب جغرافیای عمومی

فصل4

5/9/93

10

187

میربهبهانی

کاربردکامپیوتر در مدیریت

مدیریت

تا آخر صفحه 150 کتاب کاربرد کامیوتر در مدیریت و حسابداری

24/8/93

10

188

میربهبهانی

کاربردکامپیوتر در حسابداری

حسابداری

تا آخر صفحه 150 کتاب کاربرد کامیوتر در مدیریت و حسابداری

24/8/93

10

189

نجمه روزبخش

حسابداری میانه1

حسابداری

فصل1،2،3،5،6،7

20/8/93

9

190

نجمه روزبخش

حسابداری صنعتی2

حسابداری

فصل1،2،3

13/9/93

9

191

نقی کاظمی

حسابرسی 1

کلیه رشته ها

5 فصل اول

8/9/93

14

192

هاجر ریاحی

کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

پایان فصل 11 صفحه 237

11/9/93

10

193

هاجر ریاحی

آمار وکاربرد آن درمدیریت2

مدیریت دولتی

پایان فصل 11 صفحه237

4/9/93

10

194

هاجر ریاحی

آمارواحتمال

مدیریت وحسابداری

پایان فصل 4 صفحه 108

9/9/93

10

195

هاجر ریاحی

کنترل کیفیت آماری

مدیریت صنعتی

پایان فصل 5 صفحه 250

16/9/93

13

196

هاجرریاحی

کاربردآمار درمدیریت بازرگانی

مدیریت بازگانی

پایان فصل 11 تاصفحه 237

3/9/93

10

197

هاجرریاحی

آمار حیاتی

شیلات

پایان فصل 3 صفحه 132

16/9/93

8